Додавање новог реда F8, Исправка означеног реда Enter, Списак кредита F7
Шифра Име Презиме Адреса Ради Врста Врста
документа
ЈМБГ Бодови

Тип
олакшице

Општина Бенефиција Стаж