Измена основних података о фирми

Назив фирме
Врста фирме
Место   Адреса
Телефон   e-mail
ПИБ     Матични
Шифра општине Текући рачуни