Додавање новог реда F8, Исправка означеног реда Enter
Шифра Назив Адреса Место Текући