Додавање новог реда F8, Исправка означеног реда Enter
Шифра Назив фирме ПИБ Место Адреса Текући рачун Телефон